Nov 12, 2019   6:58 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Juriga, PhD.
Identification number: 2297
University e-mail: martin.juriga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erwin Bohunský
Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok
June 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomíra Brozmanová
Návrh dopravy alternatívnej ropy v Slovnafte a.s.
June 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Fenik
Návrh kondenzátora acetónových pár
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Frátrik
Recyklácia vyradených automobilov
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Friebert
Návrh chladiacej veže s výkonom 20kW
June 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Ftáček
Recyklácia odpadov z automobilov
June 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Gazárek
Návrh destilačného kotla
June 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Kucman
Návrh závitovkového chladiča múky
June 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Kucman
Návrh závitovkového chladiča múky
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Kusá
Návrh absorpčného chladiaceho zariadenia s pracovnými látkami LiBr-voda
June 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Kusá
Úprava konštrukcie kondenzátora uhľovodíkových pár
June 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kuska
Meranie na kolíkovom mlyne
June 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Kuska
Technológia spracovania odpadových olejov
June 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eugen László
Návrh optimálneho sacieho a výtlačného potrubia čerpadla na prevádzke KD3
June 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Mikuláš
Frakčná analýza sypkého materiálu
June 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Muchová
Návrh výmenníka s ohrevným hadom
June 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Nagy
Konštrukčný prepočet desorbčnej kolóny na prevádzke Čpavku 3
June 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Nič
Rozpojovanie sypkých materiálov
June 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Noskovič
Odparka pre potravinársky priemysel
June 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Noskovič
Vákuová odparka na zahusťovanie ovocných štiav
June 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Ondríková
Návrh konštrukčných úprav technológie výroby čpavkovej vody
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Pavelka
Návrh potrubia pary
June 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Pyrolýza plastov
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Podlucká
Spracovanie odpadových plastov
June 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Poročák
Sušenie granulátu boilies
June 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Rehák
Výmena nízkotlakového parného kotla na ZPS Láb 3
June 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Rybanská
Návrh chladiča slabej kyseliny na prevádzke KD3
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sellyei
Rekonštrukcia reaktora koncových plynov
June 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Škvaril
Návrh filtračného systému chladiacej vody
June 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Špaček
Návrh prehrievača pary 13E205
June 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vozár
Replacement of Pump P5304 in Slovnaft a.s.
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress