Feb 24, 2020   1:49 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Identification number: 2298
University e-mail: miroslav.horvat [at] stuba.sk
 
Vedúci VS - Computer and information centre (FME)
Director - Computer and information centre (FME)

Contacts     Graduate     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mobile cutting device for high-pressure water jet technology
Written by (author): Ing. Peter Kasala
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mobilné rezacie zariadenie pre technológiu vysokotlakového vodného lúča
Summary:Táto bakalárska práca opisuje základné princípy nekonvenčnej technológie vysokotlakového vodného lúča. Vychádza z doterajších poznatkov a jej podstatou je priblíženie problematiky obrábania materiálov v špeciálnom externom prostredí. V úvodnej časti sú zhrnuté poznatky o vysokotlakovom vodnom lúči, jeho výnimočných vlastnostiach a využití. Na konci úvodnej časti je zhrnutá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s touto technológiou a najnovšie vývojové stupne tejto technológie. Jadro práce sa zameriava najmä na využitie tejto nekonvenčnej technológie pre rezanie veľkorozmerných objektov alebo súčiastok s využitím rezacích zariadení s abrazívnym vodným lúčom. V záverečnej časti je popísaná konštrukčná stavba prístrojov na rezanie vodným lúčom.
Key words:vodný lúč, abrazívum, nekonvenčná technológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited