Apr 5, 2020   0:03 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Identification number: 2298
University e-mail: miroslav.horvat [at] stuba.sk
 
Vedúci VS - Computer and information centre (FME)
Director - Computer and information centre (FME)

Contacts     Graduate     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Systems and process of surface layer hardening
Written by (author): Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent 1:Ing. Michal Podolský, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systémy a procesy spevňovania povrchových vrstiev
Summary:Prevádzkové vlastnosti kovových súčiastok sú často určované stavom povrchu. Pri mechanickom zaťažovaní telies môžu mať vlastnosti povrchov veľký vplyv, hlavne pri cyklickom zaťažovaní, na vznik a šírenie povrchových trhlín. Preto je nutné venovať pozornosť ako poznaniu vlastností povrchov, tak aj ich zlepšovaniu. Plastická deformácia za studena je najjednoduchší spôsob zmeny mechanických vlastností materiálov. Možnosť spevňovania povrchu guličkovaním a valčekovaním bola zistená už pred 80 rokmi a od tej doby sa rozšírila predovšetkým v strojárenstve a v automobilovom priemysle. V rámci riešenia dizertačnej práce sa realizovali experimenty na spevňovanie povrchových vrstiev bez ultrazvuku s novo vyvinutým zariadením, pričom prítlačná sila sa bola vyvodzovaná staticky, nie dynamicky. V experimentálnej časti sme sa zamerali aj na stavy povrchových vrstiev, hlavne na mikroštruktúru, drsnosť a tvrdosť.
Key words:spevňovanie povrchových vrstiev, guličkovanie, plastická deformácia, drsnosť povrchu, integrita povrchu, technologická dedičnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited