12. 7. 2020  2:00 Nina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Identifikačné číslo: 2298
Univerzitný e-mail: miroslav.horvat [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     Záverečná práca
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Systémy a procesy spevňovania povrchových vrstiev
Autor:
Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Systémy a procesy spevňovania povrchových vrstiev
Abstrakt:
Prevádzkové vlastnosti kovových súčiastok sú často určované stavom povrchu. Pri mechanickom zaťažovaní telies môžu mať vlastnosti povrchov veľký vplyv, hlavne pri cyklickom zaťažovaní, na vznik a šírenie povrchových trhlín. Preto je nutné venovať pozornosť ako poznaniu vlastností povrchov, tak aj ich zlepšovaniu. Plastická deformácia za studena je najjednoduchší spôsob zmeny mechanických vlastností materiálov. Možnosť spevňovania povrchu guličkovaním a valčekovaním bola zistená už pred 80 rokmi a od tej doby sa rozšírila predovšetkým v strojárenstve a v automobilovom priemysle. V rámci riešenia dizertačnej práce sa realizovali experimenty na spevňovanie povrchových vrstiev bez ultrazvuku s novo vyvinutým zariadením, pričom prítlačná sila sa bola vyvodzovaná staticky, nie dynamicky. V experimentálnej časti sme sa zamerali aj na stavy povrchových vrstiev, hlavne na mikroštruktúru, drsnosť a tvrdosť.
Kľúčové slová:
spevňovanie povrchových vrstiev, guličkovanie, plastická deformácia, drsnosť povrchu, integrita povrchu, technologická dedičnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene