Oct 29, 2020   11:48 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 

Contacts
     
Lesson               Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Adamička
Progresívne technológie tepelného delenia kovových materiálov
June 2012
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rashed Kh.E.Kh. Alazemi
Oblúkové zváranie zliatin hliníka
January 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Yousef O.A.A.A. Alazmi
Ultrazvukové zváranie plastov
January 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Judita Belanová, PhD.
Plazmové spájanie pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom
October 2010
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Beňák
Odporové zváranie hliníka a jeho zliatin
June 2007
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Blahút
Priváranie svorníkov na oceľ typu USIBOR
June 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Blažíček
Optimalizácia parametrov trecieho miešacieho zvárania (FSW) pre vybrané typy hliníkových zliatin
June 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Bocko
Defektoskopia zvarových spojov
June 2008Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Erik Bogdáň
Technické vybavenie pre predhrev a dohrev zváraných konštrukcií
June 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Rut Bojnáková
Vlastnosti vybraných typov MIG spájkovaných spojov zhotovených na pozinkovaných plechoch vyrobených z ocelí typu DP 600
June 2007
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bučka
Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
June 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Bugár
Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) benzínových chladičov vyrobených z ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3)
June 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Buno
Nové metódy presného delenia kovových materiálov plazmovým oblúkom
June 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Buno
Posúdenie kvality rezu na výpalkoch vyrobených novými postupmi tepelného delenia plazmovým oblúkom
June 2009
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Branislav Czére
Štúdium parametrov laserom asistovaného spájania plastov s kovmi
September 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Czére
Trecie zváranie s premiešaním rotujúcim nástrojom
June 2008Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Czére
Vlastnosti spojov oceľ - hliník vyrobených oblúkovými metódami zvárania
June 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Czvedler
Optimization of resistance heating parameters in REW welding of steel - aluminum dissimilar metal joints.
May 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Duga
Využitie aktivátora PATIG pri plazmovom zváraní
June 2008Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Boris Frank
Plasma welding of aluminum and its alloys
May 2021
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Galbo
Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
June 2010
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Gazárek
Vplyv parametrov bodového odporového zvaránia na pevnosť kombinovaných spojov oceľ/hliník.
June 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Graňák
Modern trends in laser beam thermal cutting
May 2018Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Roman Gunda
Resistance element welding of aluminum to thermoplastic by applying a bimetallic connecting element
May 2021
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Gunda
Resistance spot welding of aluminium alloys
May 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Eva Holičová
Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
June 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Chalupa
Vplyv merného tepelného príkonu na štruktúru kombinovaného spoja oceľ - hliník zhotoveného technológiou MIG
June 2009Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Jamrich
Stroje a zariadenia pre tepelné delenie kovových materiálov kyslíkom
June 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Jaroš
Technológia laserového 3-D navárania práškových materiálov na báze Ni
May 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Jaroš
Zváranie hliníka a jeho zliatin pevnolátkovým laserom
June 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Jaško, PhD.
Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov povlakovanými elektródami
June 2016
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Kállai
Aplikácia trojzložkového ochranného plynu pri MAG zváraní pozinkovaných oceľových plechov
June 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Szabolcs Katona
Technológie spájania rôznych kovových materiálov pri výrobe autokarosérie
June 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Kebis
Hodnotenie vlastností žiarových nástrekov z práškov na báze Ni
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Boris Kebis
Súčasný stav a možnosti vysokorýchlostného žiarového striekania (HVOF) práškov
June 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kery
Použitie nových typov elektród pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov z ocele typu DP 600
June 2008
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kiš
Modern processes for joining thin sheets used in car body manufacturing.
May 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Kobza
Optimalizácia parametrov laserového zvárania plechov z hliníkovej zliatiny EN AW-6082 pevnolátkovým Nd:YAG laserom
June 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniel Kobza
Využitie Nd:YAG laserov pri zváraní a spájkovaní autokarosérií
June 2009
Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Juraj Kóňa
Effect of zinc composition on resistance spot welding of galvanized steel sheets
May 2018
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Kóňa
Impact of zinc coating composition on resistance spot welding of galvanized steel sheets
May 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Kóňa
Vplyv zloženia Zn povlakov na zvariteľnosť pozinkovaných oceľových plechov
May 2017Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Korytina
Porovnanie vlastností zvarových spojov polypropylénu vyhotovených horúcim plynom a IR žiarením.
June 2009
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Koštialik
Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
June 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Kováč
Technologické aspekty oblúkového spájkovania vysokolegovaných ocelí
June 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kováč
Simulácia teplotných cyklov laserového zvárania hliníka pomocou MKP
June 2011
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Rastislav Kubíček, PhD.
Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
September 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Kupča
Stanovenie postupu zvárania a tepelného spracovania kombinovaných zvarových spojov rúrok z martenzitických ocelí typu VM12SHC a P91
June 2014
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Kurbel
Overenie možností predĺženia živostnosti elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných plechov povlakmi na báze TiB2
June 2015
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Madarász
Optimalizácia parametrov ultrazvukového zvárania objímky snímača na nárazník osobného automobilu
June 2008Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Magdolen
Application of REW (Resistance Element Welding) technology for joining metal with plastic parts of the car body
May 2019Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Samuel Malíšek
Plasma welding and brazing of thin sheets
May 2019
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vinod Manikandan
Resistance spot welding of zinc coated steel sheets
June 2020
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marianna Matysová, PhD.
Optimalizácia parametrov laserového spájkovania pozinkovaných plechov automobilovej karosérie
October 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Michalcová
Spájanie ocele 304L s PMMA použitím laserového lúča.
June 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Mikušík
Nekonvenčné technológie spájania tenkých plechov vyrobených zo železných a neželezných kovov
June 2007
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Mikušík
Využitie plazmového oblúka pri spájaní pozinkovaných plechov s hliníkom
June 2009Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mário Mlčoch
Využitie plazmového oblúka pri zváraní a spájkovaní nelegovaných ocelí
June 2007
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Moravčík
MIG spájkovanie pozinkovaných oceľových plechov impulzným režimom
June 2016
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Nemček
Nedeštruktívne skúšanie bodových odporových zvarov autokarosérií
June 2012
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Novák
Výskum nových typov povlakovaných elektród určených pre odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov
May 2017
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Attila Pálfy
Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
June 2015
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Paľo, PhD.
Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
September 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adrián Pokus
Progressive thin sheet joining technologies using resistance heating
June 2020Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Povalač
Riešenie vybraného problému výskytu chýb lepených spojov na karosárskych dielcoch
June 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Janka Straková
Využitie plazmového oblúka pri zváraní pozinkovaných plechov vyrobených z ocelí typu DP 600
June 2007
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Svitek
Štruktúra bodových odporových zvarov kombinovaných spojov oceľ/hliník.
June 2012Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Štefanec
Hodnotenie kvality MIG a laserom spájkovaných spojov na pozinkovaných oceľových plechoch
June 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Štefánik
Chyby zvarov a ich vplyv na vlastnosti zváraných konštrukcií.
June 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Toman
Oblúkové zváranie s použitím aktívnych tavív
June 2010
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Trojan
Návrh laboratórneho zariadenia na termické spájanie plastov s kovmi
June 2013Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Tvrdoň
Trecie zváranie s premiešaním (FSW) hliníka a jeho zliatin.
June 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Tvrdoň
Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v ŽP, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Branislav Tybitancl, PhD.
Výskum samotroskotvorného práškového materiálu na báze niklu s legúrou P a Mo
April 2013Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Vajsábel
Odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov elektródami s Ni + TiB2 povlakom
June 2016Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Válek
Hodnotenie charakteru prenosu kovu pri MIG spájkovaní použitím vysokorýchlostnej kamery.
June 2013Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Világi
Štúdium parametrov laserom asistovaného spájania plastov s kovmi
June 2012
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Világoš, PhD.
Renovation of railway vehicle drawbar hook by arc welding.
June 2019Displaying the final thesis
79.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Dávid Vitanovec
Application of MIG / MAG welding processes for the production of metal parts by additive manufacturing.
May 2021
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Záhorský
Sekundárna ochrana zvaru pri zváraní ocelí typu T24, P91 a P92
June 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Zámečník
Hodnotenie vplyvu zloženia ochranného plynu na proces MIG spájkovania pozinkovaných plechov s využitím monitorovania elektrických veličín procesu osciloskopom
June 2016
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Zámečník
Súčasné trendy v konštrukcii oblúkových zváracích zdrojov
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress