Jan 24, 2020   5:15 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of three-component shielding gas for MAG welding of galvanized steel sheets
Written by (author): Ing. František Kállai
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia trojzložkového ochranného plynu pri MAG zváraní pozinkovaných oceľových plechov
Summary:Diplomová práca vznikla v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s., ktorá zabezpečila pozinkované oceľové plechy, prídavné materiály a základné parametre zvárania použité pri vyhotovení skúšobných zvarových spojov. Cieľom práce bolo porovnať vplyv zloženia ochranného plynu pri MAG zváraní tenkých pozinkovaných oceľových plechov. V teoretickej časti práce kapitoly sú venované k zavedeniu do problematiky, ďalej obsahujú konkrétne návrhy na riešenie vyskytujúcich sa problémov pri zváraní tenkých pozinkovaných oceľových plechov. V experimentálnej časti je podrobne popísaný vykonaný experiment. Následne sú spracované všetky údaje, ktoré boli získané počas vyhotovenia zvarových spojov. Ďalšie kapitoly sú venované analýze vplyvu zloženia ochranných plynov a zvolených parametrov na mechanické vlastnosti a štruktúru zvarových spojov. Záver obsahuje konečné zhodnotenie výsledkov získaných pri vyhotovení a následnej analýze skúšobných vzoriek.
Key words:MIG/MAG, hrúbka zinkovej vrstvy, pórovitosť, rozstrek kovu, ochranné atmosféry, skratový režim zvárania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited