3. 4. 2020  19:56 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Aplikácia trojzložkového ochranného plynu pri MAG zváraní pozinkovaných oceľových plechov
Autor: Ing. František Kállai
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia trojzložkového ochranného plynu pri MAG zváraní pozinkovaných oceľových plechov
Abstrakt:Diplomová práca vznikla v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s., ktorá zabezpečila pozinkované oceľové plechy, prídavné materiály a základné parametre zvárania použité pri vyhotovení skúšobných zvarových spojov. Cieľom práce bolo porovnať vplyv zloženia ochranného plynu pri MAG zváraní tenkých pozinkovaných oceľových plechov. V teoretickej časti práce kapitoly sú venované k zavedeniu do problematiky, ďalej obsahujú konkrétne návrhy na riešenie vyskytujúcich sa problémov pri zváraní tenkých pozinkovaných oceľových plechov. V experimentálnej časti je podrobne popísaný vykonaný experiment. Následne sú spracované všetky údaje, ktoré boli získané počas vyhotovenia zvarových spojov. Ďalšie kapitoly sú venované analýze vplyvu zloženia ochranných plynov a zvolených parametrov na mechanické vlastnosti a štruktúru zvarových spojov. Záver obsahuje konečné zhodnotenie výsledkov získaných pri vyhotovení a následnej analýze skúšobných vzoriek.
Kľúčové slová:MIG/MAG, hrúbka zinkovej vrstvy, pórovitosť, rozstrek kovu, ochranné atmosféry, skratový režim zvárania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene