Jan 24, 2020   4:16 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Welding procedure and heat treatment of combined welded joints of pipes from martensitic steels - type VM12SHC and P91
Written by (author): Ing. Roman Kupča
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie postupu zvárania a tepelného spracovania kombinovaných zvarových spojov rúrok z martenzitických ocelí typu VM12SHC a P91
Summary:Práca sa zoberá stanovením a overením predbežného postupu zvárania (pWPS) a tepelného spracovania tupého zvarového spoja rúrok v zmysle požiadaviek normy EN 15614-1. Jedná sa o kombináciu materiálov z martenzitických ocelí typu P91 a VM12 SHC. Podľa údajov a parametrov zvárania uvedených v pWPS bol zvarený potrebný počet skúšobných vzoriek ručnou metódou TIG, ktoré boli následne tepelne spracované. Pre overenie správnosti stanovených parametrov zvárania a tepelného spracovania boli skúšobné vzorky podrobené deštruktívnym a nedeštruktívnym skúškam.Výsledky skúšok a údaje navrhovaného pWPS boli zhrnuté do protokolu o schválení postupu zvárania (WPQR). Cieľom práce bolo okrem návrhu technologického postupu zvárania a tepelného spracovania tupého zvaru rúrok z martenzitických žiarupevných ocelí, overiť aj jeho správnosť prostredníctvom deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok.
Key words:prehrievač, žiarupevné ocele, TIG zváranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited