25. 2. 2020  19:39 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stanovenie postupu zvárania a tepelného spracovania kombinovaných zvarových spojov rúrok z martenzitických ocelí typu VM12SHC a P91
Autor: Ing. Roman Kupča
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie postupu zvárania a tepelného spracovania kombinovaných zvarových spojov rúrok z martenzitických ocelí typu VM12SHC a P91
Abstrakt:Práca sa zoberá stanovením a overením predbežného postupu zvárania (pWPS) a tepelného spracovania tupého zvarového spoja rúrok v zmysle požiadaviek normy EN 15614-1. Jedná sa o kombináciu materiálov z martenzitických ocelí typu P91 a VM12 SHC. Podľa údajov a parametrov zvárania uvedených v pWPS bol zvarený potrebný počet skúšobných vzoriek ručnou metódou TIG, ktoré boli následne tepelne spracované. Pre overenie správnosti stanovených parametrov zvárania a tepelného spracovania boli skúšobné vzorky podrobené deštruktívnym a nedeštruktívnym skúškam.Výsledky skúšok a údaje navrhovaného pWPS boli zhrnuté do protokolu o schválení postupu zvárania (WPQR). Cieľom práce bolo okrem návrhu technologického postupu zvárania a tepelného spracovania tupého zvaru rúrok z martenzitických žiarupevných ocelí, overiť aj jeho správnosť prostredníctvom deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok.
Kľúčové slová:prehrievač, žiarupevné ocele, TIG zváranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene