Jan 22, 2020   11:39 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Arc stud welding on the steel – type USIBOR
Written by (author): Ing. Marián Blahút
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Priváranie svorníkov na oceľ typu USIBOR
Summary:V súčasnosti je v automobilovom priemysle často využívaná vysokopevnostná oceľ, ktorá svojimi vlastnosťami zvyšuje pevnosť, a tým aj vysoké nároky na bezpečnosť posádky vozidla, pri znížení hmotnosti. V tejto práci sa zameriavam na priváranie svorníkov na materiál Usibor. Hodnotenie kvality zvarových spojov, vyhotovených oblúkovým zváraním, používaným v závode VW Bratislava a. s.. Práca pozostáva z teoretickej časti v ktorej uvádzam druhy ocelí používaných pri výrobe automobilovej karosérie, zhrnul som poznatky o technológii oblúkového privárania a v experimentálnej časti sú popísané príprava a výber skúšobných vzoriek po ktorých nasleduje metalografická analýza a pevnostné skúšky.
Key words:Usibor, hodnotenie zvarov , Oblúkové priváranie svorníkov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited