6. 4. 2020  14:44 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
Autor: Ing. Peter Koštialik
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá metódou privárania svorníkov na karosárske oceľové plechy s rôznou povrchovou úpravou. Cieľom práce bolo porovnať vlastnosti zvarových spojov privarených svorníkov na oceľový plech, skorodovaný oceľový plech a pozinkovaný oceľový plech. V teoretickej časti sa pojednáva vplyv korózie a zinkového povlaku na vlastnosti zvárania a je popísaný princíp privárania svorníkov. V experimentálnej časti je popísaný výber materiálov, proces privárania svorníkov. Priváranie svorníkov bolo realizované systémom Emhart Tucker, ktorý sa používa v koncerne Volkswagen Slovakia, a.s. Vyhodnotenie zvarových spojov sa realizovalo pomocou metalografickej analýzy, skúšky "klik klak", pevnostnej skúšky momentovým kľúčom a vizuálnej skúšky.
Kľúčové slová:korózia, karosársky plech, pozinkovaný oceľový plech, svorník, oblúkové priváranie svorníkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene