Jan 21, 2020   1:49 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Verification of possibility of electrodes lifetime extension for point resistance welding process of zinc-coated metal plates of coating based on TiB2
Written by (author): Ing. Michal Kurbel
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Overenie možností predĺženia živostnosti elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných plechov povlakmi na báze TiB2
Summary:Diplomová práca sa zaoberá možnosťou predĺženia životnosti povlakovaných elektród určených pre bodové odporové zváranie pozinkovaných plechov. Vybraný a následne skúšaný povlak Ti/TiB2 bol nanesený na elektródu CuCrZr elektro-iskrovou technológiou. Práca pozostáva z dvoch častí -- teoretická a praktická časť. V prvej časti sme sa zaoberali vlastnosťami zinkového povlaku, technológiou odporového bodového zvárania. A v závere prvej časti je uvedená problematika odporového bodového zvárania pozinkovaných plechov a interakcia Cu elektródy s Zn povlakom. Druhá časť je praktická, v ktorej sme zhotovili 200 zvarov elektródami CuCrZr s povlakom i bez povlaku. Cieľom bolo zhodnotiť a porovnať: opotrebenia špičky kontaktnej plochy elektród, veľkosť zvarovej šošovky. Na základe týchto parametrov sme určili či barierová vrstva povlaku Ti/TiB2 je vhodná na predlženie životnosti elektród CuCrZr.
Key words:zvariteľnosť, pozinkovaný plech, elektro-iskrové nanášanie, životnosť, odporové bodové zváranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited