25. 2. 2020  19:52 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Overenie možností predĺženia živostnosti elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných plechov povlakmi na báze TiB2
Autor: Ing. Michal Kurbel
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Overenie možností predĺženia živostnosti elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných plechov povlakmi na báze TiB2
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá možnosťou predĺženia životnosti povlakovaných elektród určených pre bodové odporové zváranie pozinkovaných plechov. Vybraný a následne skúšaný povlak Ti/TiB2 bol nanesený na elektródu CuCrZr elektro-iskrovou technológiou. Práca pozostáva z dvoch častí -- teoretická a praktická časť. V prvej časti sme sa zaoberali vlastnosťami zinkového povlaku, technológiou odporového bodového zvárania. A v závere prvej časti je uvedená problematika odporového bodového zvárania pozinkovaných plechov a interakcia Cu elektródy s Zn povlakom. Druhá časť je praktická, v ktorej sme zhotovili 200 zvarov elektródami CuCrZr s povlakom i bez povlaku. Cieľom bolo zhodnotiť a porovnať: opotrebenia špičky kontaktnej plochy elektród, veľkosť zvarovej šošovky. Na základe týchto parametrov sme určili či barierová vrstva povlaku Ti/TiB2 je vhodná na predlženie životnosti elektród CuCrZr.
Kľúčové slová:zvariteľnosť, pozinkovaný plech, elektro-iskrové nanášanie, životnosť, odporové bodové zváranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene