Jan 21, 2020   3:48 p.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Specification and qualification of welding procedure (WPS) of architectural construction produced from steel S235
Written by (author): Ing. Mgr. Attila Pálfy
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
Summary:Diplomová práca sa zaoberá s návrhom a overením predbežného postupu zvárania (pWPS) kútového zvarového spoja v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 15614-1. Jedná sa o spájanie dvoch rovnorodých materiálov z nízkolegovaných ocelí triedy S235 T- spojom. Podľa navrhnutých parametrov zvárania uvedených v pWPS sa vyhotovil potrebný počet vzoriek metódou ručného zvárania taviacou sa elektródou v ochrane aktívnych plynov MAG v polohe zvárania PF. Skúšobné vzorky sa následne podrobili nedeštruktívnym (NDT) a deštruktívnym skúškam (DT), výsledky ktorých boli zhrnuté do protokolu o schválení postupu zvárania -- WPQR. Cieľom práce okrem návrhu parametrov a technologického postupu zvárania kútových zvarov bolo overiť aj ich správnosť pomocou NDT a DT.
Key words:nízkolegované ocele, zábradlie, MAG zváranie, skúšanie zvarových spojov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited