28. 2. 2020  1:09 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikační číslo: 2300
Univerzitní e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
Autor: Ing. Mgr. Attila Pálfy
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá s návrhom a overením predbežného postupu zvárania (pWPS) kútového zvarového spoja v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 15614-1. Jedná sa o spájanie dvoch rovnorodých materiálov z nízkolegovaných ocelí triedy S235 T- spojom. Podľa navrhnutých parametrov zvárania uvedených v pWPS sa vyhotovil potrebný počet vzoriek metódou ručného zvárania taviacou sa elektródou v ochrane aktívnych plynov MAG v polohe zvárania PF. Skúšobné vzorky sa následne podrobili nedeštruktívnym (NDT) a deštruktívnym skúškam (DT), výsledky ktorých boli zhrnuté do protokolu o schválení postupu zvárania -- WPQR. Cieľom práce okrem návrhu parametrov a technologického postupu zvárania kútových zvarov bolo overiť aj ich správnosť pomocou NDT a DT.
Klíčová slova:nízkolegované ocele, zábradlie, MAG zváranie, skúšanie zvarových spojov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně