28. 2. 2020  1:42 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
Autor: Ing. Mgr. Attila Pálfy
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá s návrhom a overením predbežného postupu zvárania (pWPS) kútového zvarového spoja v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 15614-1. Jedná sa o spájanie dvoch rovnorodých materiálov z nízkolegovaných ocelí triedy S235 T- spojom. Podľa navrhnutých parametrov zvárania uvedených v pWPS sa vyhotovil potrebný počet vzoriek metódou ručného zvárania taviacou sa elektródou v ochrane aktívnych plynov MAG v polohe zvárania PF. Skúšobné vzorky sa následne podrobili nedeštruktívnym (NDT) a deštruktívnym skúškam (DT), výsledky ktorých boli zhrnuté do protokolu o schválení postupu zvárania -- WPQR. Cieľom práce okrem návrhu parametrov a technologického postupu zvárania kútových zvarov bolo overiť aj ich správnosť pomocou NDT a DT.
Kľúčové slová:nízkolegované ocele, zábradlie, MAG zváranie, skúšanie zvarových spojov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene