Jan 20, 2020   9:18 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Defects in welds and their influence on the properties of welded structures
Written by (author): Bc. Andrej Štefánik
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Igor Berta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Chyby zvarov a ich vplyv na vlastnosti zváraných konštrukcií.
Summary:Práca prezentuje rôzne chyby zvarových spojov, ku ktorým môže prísť počas procesu zvárania. Objektom mojej práce bolo skúmanie týchto chýb, rozdelenie do skupín podľa rozsahu pôsobenia a v neposlednom rade, som sa zaoberal tým, aký vplyv majú tieto chyby na kvalitu zvarových spojov. Zistil som, že niektoré chyby je možné tolerovať, ale iné je treba opraviť, respektíve prevariť zvarový spoj nanovo. Skúmal som tiež, aký vplyv majú chyby na prevádzkové vlastnosti.
Key words:defekt, chyby zvarových spojov, kvalita zvarových spojov, vhodnosť zvarového spoja pre prevádzku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited