Jan 24, 2020   6:48 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The evaluation of the effect of the composition of shielding gas on a process of MIG brazing of zinc-treated sheets, with a use of monitoring electrical variables of the process by an oscilloscope.
Written by (author): Ing. Tomáš Zámečník
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vplyvu zloženia ochranného plynu na proces MIG spájkovania pozinkovaných plechov s využitím monitorovania elektrických veličín procesu osciloskopom
Summary:Táto práca bola venovaná dopadom zmeny zloženia ochrannej atmosféry na stabilitu prenosu kovu pri MIG spájkovaní pozinkovaných oceľových plechov, a to pomocou vyhotovenia záznamov okamžitých hodnôt procesných parametrov počas celého času tvorby metalurgického spoja. Pred samotnou realizáciou experimentu bolo potrebné zvládnuť problematiku merania nespojito prebiehajúcich procesov, získať tak hodnoty správne, nezaťažené chybou merania. Vyhotovené záznamy boli následne spracované štatistickými metódami, čo zaručovalo objektivitu výsledkov experimentu.
Key words:povrchové napätie, MIG spájkovanie, ochranné atmosféry, pórovitosť, stabilita oblúka, prenos kovu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited