Jan 20, 2020   4:15 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Resistance spot welding galvanized steel sheet electrodes Ni + TiB2 coating
Written by (author): Ing. Andrej Vajsábel
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov elektródami s Ni + TiB2 povlakom
Summary:Zámer diplomovej práce je analýza adekvátnosti použitia babiérovej vrstvy Ni+TiB2 nanesenej elektro iskrovým nanášaním na povrch referenčných zváracích elektród pre odporové bodové zváranie. Cieľom tejto vrstvy je zabrániť interakcií zinkovej vrstvy z plechov s medenými elektródami. Malo by to viesť k zvýšeniu životnosti zváracích elektród. Úloha sa skladá z 2 častí teoretická a experimentálna. V teoretickej časti sme sa venovali vlastnostiam zinkového povlaku. Pozornosť je upriamená ako na technológiu odporového bodového zvárania, tak aj na interakcií Cu elektródy s Zn povlakom. Druhá časť je experimentálna, kde sme vyhotovili 20 zvarov s elektródou bez povlaku aj s povlakom. Predmetom hodnotenia bolo teplo potrebné na vytvorenie zvarovej šošovky nastavených rozmerov, zmeny na povrchu zvarového spoja, hodnotenie kvality povrchu zvarových spojov.
Key words:Zváracia elektróda, opotrebenie, životnosť, bariérová vrstva, elektro iskrové nanášanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited