25. 2. 2020  19:09 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov elektródami s Ni + TiB2 povlakom
Autor: Ing. Andrej Vajsábel
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov elektródami s Ni + TiB2 povlakom
Abstrakt:Zámer diplomovej práce je analýza adekvátnosti použitia babiérovej vrstvy Ni+TiB2 nanesenej elektro iskrovým nanášaním na povrch referenčných zváracích elektród pre odporové bodové zváranie. Cieľom tejto vrstvy je zabrániť interakcií zinkovej vrstvy z plechov s medenými elektródami. Malo by to viesť k zvýšeniu životnosti zváracích elektród. Úloha sa skladá z 2 častí teoretická a experimentálna. V teoretickej časti sme sa venovali vlastnostiam zinkového povlaku. Pozornosť je upriamená ako na technológiu odporového bodového zvárania, tak aj na interakcií Cu elektródy s Zn povlakom. Druhá časť je experimentálna, kde sme vyhotovili 20 zvarov s elektródou bez povlaku aj s povlakom. Predmetom hodnotenia bolo teplo potrebné na vytvorenie zvarovej šošovky nastavených rozmerov, zmeny na povrchu zvarového spoja, hodnotenie kvality povrchu zvarových spojov.
Kľúčové slová:Zváracia elektróda, opotrebenie, životnosť, bariérová vrstva, elektro iskrové nanášanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene