Jan 29, 2020   0:46 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:MIG soldering of zinc-coated steel sheets using an impulse mode
Written by (author): Ing. Samuel Moravčík
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:MIG spájkovanie pozinkovaných oceľových plechov impulzným režimom
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo zistiť vplyv zmeny impulzu na pevnostné vlastnosti, chyby a celkovú vizuálnu a funkčnú kvalitu preplátovaných spojov, ktoré boli vyhotovené ručným MIG spájkovaním v impulznom režime. V teoretickej časti boli vysvetlené výhody zinku, použitie pozinkovaných plechov, nanášanie zinku na povrch ocele, princíp technológie MIG spájkovania, použitie prídavných materiálov a podobne. V experimentálnej práci bol zisťovaný vplyv zmeny impulzu na vlastnosti preplátovaných spojov. Vizuálnou kontrolou boli vyhodnocované chyby a reakcie roztaveného prídavného materiálu so základným. Na makroštruktúre priečnych rezov spojov boli sledované uhly zmáčania, šírka a výška vyhotoveného spoja, natavenie základného materiálu a zmáčanie tekutej spájky. Statickou ťahovou skúškou bola zisťovaná maximálna sila F pri ktorej došlo k porušeniu spoja. A na záver bol vyhodnotený celkový vplyv impulzu na preplátované spoje.
Key words:MIG, spájkovanie, impulz, pozinkované oceľové plechy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited