Jan 21, 2020   2:35 p.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modern trends in laser beam thermal cutting
Written by (author): Bc. Pavol Graňák
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom
Summary:GRAŇÁK, Pavol: Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta; Ústav technológií a materiálov, Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Bratislava: SjF STU, 2018, Bakalárska práca sa zaoberá laserovým rezaním a súčasnými trendmi v tejto technologickej operácií. Sú v nej spomenuté poznatky z oblasti rozdelenia zdrojov laserového lúča a jeho vlastnosti, ktoré sú využité pri tepelnom delení pomocou laserového lúča. V ďalšej časti som opísal princíp laserového rezania a parametre pri tomto procese, na ktoré nadväzujú zariadenia na tepelné delenie laserom a popis jednotlivých častí technického vybavenia. V závere práce sú opísané dnešné trendy pri rezacej operácií za pomoci laserového lúča.
Key words:Laserový lúč, Laserové rezanie, Súčasné trendy laserového rezania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited