28. 2. 2020  1:48 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikační číslo: 2300
Univerzitní e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom
Autor: Bc. Pavol Graňák
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom
Abstrakt:GRAŇÁK, Pavol: Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta; Ústav technológií a materiálov, Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Bratislava: SjF STU, 2018, Bakalárska práca sa zaoberá laserovým rezaním a súčasnými trendmi v tejto technologickej operácií. Sú v nej spomenuté poznatky z oblasti rozdelenia zdrojov laserového lúča a jeho vlastnosti, ktoré sú využité pri tepelnom delení pomocou laserového lúča. V ďalšej časti som opísal princíp laserového rezania a parametre pri tomto procese, na ktoré nadväzujú zariadenia na tepelné delenie laserom a popis jednotlivých častí technického vybavenia. V závere práce sú opísané dnešné trendy pri rezacej operácií za pomoci laserového lúča.
Klíčová slova:Laserový lúč, Laserové rezanie, Súčasné trendy laserového rezania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně