3. 4. 2020  20:26 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom
Autor: Bc. Pavol Graňák
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom
Abstrakt:GRAŇÁK, Pavol: Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta; Ústav technológií a materiálov, Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Bratislava: SjF STU, 2018, Bakalárska práca sa zaoberá laserovým rezaním a súčasnými trendmi v tejto technologickej operácií. Sú v nej spomenuté poznatky z oblasti rozdelenia zdrojov laserového lúča a jeho vlastnosti, ktoré sú využité pri tepelnom delení pomocou laserového lúča. V ďalšej časti som opísal princíp laserového rezania a parametre pri tomto procese, na ktoré nadväzujú zariadenia na tepelné delenie laserom a popis jednotlivých častí technického vybavenia. V závere práce sú opísané dnešné trendy pri rezacej operácií za pomoci laserového lúča.
Kľúčové slová:Laserový lúč, Laserové rezanie, Súčasné trendy laserového rezania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene