Jan 24, 2020   3:37 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Technology of 3-D Laser Cladding of powder materials based on Ni
Written by (author): Ing. Ján Jaroš
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Igor Berta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technológia laserového 3-D navárania práškových materiálov na báze Ni
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je posúdenie vhodnosti použitia technológie laserového navárania pre Rapid Prototyping. Laserové naváranie bolo uskutočnené na laserovom pracovisku vo Výskumnom ústave zváračskom – Priemyselný inštitút Slovenskej republiky v Bratislave. Na naváranie bola použitá laserová naváracia hlavica s koaxiálnym prívodom kovového prášku. Pohyb laserovej naváracej hlavice bol vykonávaný priemyselným robotom KUKA. Práškovým materiálom bola niklová zliatina NP16. Chemické zloženie prášku NP16 je Ni-B-Si-Cu-Fe-C. Na posúdenie vhodnosti technológie pre Rapid Prototyping boli navrhnuté dva jednoduché tvary modelov: prvým modelom bola jednoduchá stena a druhým steny pravidelného osembokého hranola. Z týchto telies boli následne vyrezané skúšobné vzorky, na ktorých bola vykonaná metalografická analýza pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Použitá bola rastrovacia elektrónová mikroskopia spolu so spektrálnou analýzou chemického zloženia skúšobných vzoriek.
Key words:3-D laserové naváranie, vláknový laser, koaxiálna dýza, niklové prášky, aditívna výroba, svetelná a elektrónová mikroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited