25. 2. 2020  18:22 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Technológia laserového 3-D navárania práškových materiálov na báze Ni
Autor: Ing. Ján Jaroš
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Igor Berta, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technológia laserového 3-D navárania práškových materiálov na báze Ni
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je posúdenie vhodnosti použitia technológie laserového navárania pre Rapid Prototyping. Laserové naváranie bolo uskutočnené na laserovom pracovisku vo Výskumnom ústave zváračskom – Priemyselný inštitút Slovenskej republiky v Bratislave. Na naváranie bola použitá laserová naváracia hlavica s koaxiálnym prívodom kovového prášku. Pohyb laserovej naváracej hlavice bol vykonávaný priemyselným robotom KUKA. Práškovým materiálom bola niklová zliatina NP16. Chemické zloženie prášku NP16 je Ni-B-Si-Cu-Fe-C. Na posúdenie vhodnosti technológie pre Rapid Prototyping boli navrhnuté dva jednoduché tvary modelov: prvým modelom bola jednoduchá stena a druhým steny pravidelného osembokého hranola. Z týchto telies boli následne vyrezané skúšobné vzorky, na ktorých bola vykonaná metalografická analýza pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Použitá bola rastrovacia elektrónová mikroskopia spolu so spektrálnou analýzou chemického zloženia skúšobných vzoriek.
Kľúčové slová:3-D laserové naváranie, vláknový laser, koaxiálna dýza, niklové prášky, aditívna výroba, svetelná a elektrónová mikroskopia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene