Jan 23, 2020   9:03 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparing of properties of Ni-based powders for thermal coating
Written by (author): Ing. Boris Kebis
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Igor Berta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vlastností žiarových nástrekov z práškov na báze Ni
Summary:Jednou z metód vytvárania povlakov žiarovými nástrekmi je aj plameňo-prášková metóda, ktorá používa prášok ako prídavný materiál. Vzhľadom na firmami utajovaný know-how výroby práškov, ktorý podstatne ovplyvňuje konečné vlastnosti povlaku, je nutné prášky porovnať z kvalitatívneho, ale aj kvantitatívneho hľadiska. V diplomovej práci sme porovnávali vlastnosti žiarových nástrekov z práškov na báze NiCrSiB od rôznych výrobcov s veľmi podobným chemickým zložením a možnosťou aplikácie. Na nástreku bola testovaná štruktúra bez pretavenia, priľnavosť v ťahu, štruktúra po pretavení, tvrdosť, odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu a chemická analýza naprieč nástrekom.
Key words:žiarový nástrek, substrát, častice, prášok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited