Jan 21, 2020   0:36 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The development of welding technology for unique creep steels developed in ŽP, a.s.
Written by (author): Ing. Marek Tvrdoň
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v ŽP, a.s.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá stanovením a následným overením predbežného postupu zvárania experimentálneho materiálu vo forme tenkostenných a hrubostenných rúr (38x5,6 mm a 88,9x12,51 mm) z ocele 9Cr3W3CoVNbBN. Na základe údajov a parametrov zvárania boli zvarené skúšobné vzorky ručnou metódou zvárania TIG a ROZ. Skúšobné vzorky boli podrobené nedeštruktívnym a deštruktívnym skúškam za účelom overenia správnosti použitých parametrov zvárania. Výsledky skúšok a údaje z postupu zvárania boli zahrnuté v diplomovej práci. Cieľom práce bolo nielen navrhnúť technologický postup zvárania rúr z 9Cr3W3CoVNbBN ocelí, ale zároveň aj overiť ich správnosť prostredníctvom deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok.
Key words:martenzit, zvariteľnosť, creep, TIG zváranie, zvarový spoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited