Jan 24, 2020   4:43 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Resistance spot welding of aluminium alloys
Written by (author): Bc. Roman Gunda
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať problematiku bodového odporového zvárania hliníka a jeho zliatin so zameraním na automobilový priemysel. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teóriou bodového odporového zvárania. Sú v nej vysvetlené základné princípy technológie. Najväčší dôraz je kladený na kritéria výberu základných parametrov zvárania, technického vybavenia a popis vybraných typov riadenia procesu odporového ohrevu. V ďalšej časti sú uvedené vlastnosti hliníka a rozdelenie hliníkových zliatin z hľadiska zvariteľnosti. V závere práce je zdokumentovaný súčasný stav riešenia problematiky bodového odporového zvárania hliníkových zliatin pri výrobe autokarosérie v spoločnosti Volkswagen Slovakia.
Key words:bodové odporové zváranie, hliník, elektródy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited