Mar 28, 2020   3:40 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modern technologies of joining thin metal sheets in car body production
Written by (author): Bc. Martin Kiš
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Alena Brusilová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné technológie spájania tenkých plechov používaných pri výrobe autokarosérie
Summary:Cieľom práce je vytvorenie základného prehľadu najviac využívaných technológií a materiálov pre výrobu autokarosérií s dôrazom na aktuálne trendy. Technológie aj materiály sú charakterizované základným opisom a najbežnejším využitím. Medzi technológie sú okrem „moderných“ zaradené aj konvenčné oblúkové a odporové technológie. Dôležitá časť práce sa zaoberá vyhotovením kombinovaných spojov ocele a hliníka. Záver tvorí porovnanie výhod a nevýhod uvedených technológií a taktiež prehľadné porovnanie objemov používaných spojov u konkrétnej automobilky pri rôznych modeloch autokarosérií.
Key words:technológie spájania, materiálové spoje, tenké plechy, oceľ, hliník, autokaroséria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited