Jan 28, 2020   11:00 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization of resistance heating parameters in REW welding of steel - aluminum dissimilar metal joints
Written by (author): Ing. Zoltán Czvedler
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia parametrov odporového ohrevu pri REW zváraní kombinovaných spojov oceľ – hliník
Summary:Cieľom práce bolo optimalizovať parametrov odporového ohrevu pre spájanie metódou REW pri použití spojovacieho elementu na báze hliníka. Táto metóda spájania sa používa v automobilovom priemysle, úvodná časť je venovaná ku charakteristike oceľových plechov a plechov z hliníkových zliatin určených na výrobu autokarosérie. Princípy moderných technológií spájania karosárskych plechov sú uvedené v ďalšej časti práce. Hlavná časť práce je venovaná k výrobe skúšobných vzoriek REW spojov oceľ/hliník pri rôznych parametroch zvárania, ďalej obsahuje výber a prípravu spájaných materiálov a hodnotenie kvality a vlastností kombinovaných spojov. Záver obsahuje zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Key words:REW, odporové zváranie cez spojovací element, spájanie rôznych materiálov, optimalizácia parametrov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited