3. 4. 2020  20:09 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia parametrov odporového ohrevu pri REW zváraní kombinovaných spojov oceľ – hliník
Autor: Ing. Zoltán Czvedler
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia parametrov odporového ohrevu pri REW zváraní kombinovaných spojov oceľ – hliník
Abstrakt:Cieľom práce bolo optimalizovať parametrov odporového ohrevu pre spájanie metódou REW pri použití spojovacieho elementu na báze hliníka. Táto metóda spájania sa používa v automobilovom priemysle, úvodná časť je venovaná ku charakteristike oceľových plechov a plechov z hliníkových zliatin určených na výrobu autokarosérie. Princípy moderných technológií spájania karosárskych plechov sú uvedené v ďalšej časti práce. Hlavná časť práce je venovaná k výrobe skúšobných vzoriek REW spojov oceľ/hliník pri rôznych parametroch zvárania, ďalej obsahuje výber a prípravu spájaných materiálov a hodnotenie kvality a vlastností kombinovaných spojov. Záver obsahuje zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:REW, odporové zváranie cez spojovací element, spájanie rôznych materiálov, optimalizácia parametrov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene