Jan 21, 2020   2:31 p.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal and verification of the suitability of bimetallic connecting element for REW joining of galvanized steel sheet with thermoplastic
Written by (author): Ing. Adam Arendáš
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie pozinkovaného oceľového plechu s termoplastom
Summary:Cieľom diplomovej práce bol návrh a overenie vhodnosti navrhnutého REW spojovacieho elementu na báze bimetalu a optimalizácia parametrov odporového ohrevu pri REW spájaní kombinovaných materiálov pozinkovaný oceľový plech – termoplast PMMA. Úvodná časť je venovaná charakteristike používaných materiálov v automobilovom priemysle a ich základným mechanickým vlastnostiam. V ďalšej časti sme navrhli bimetalický spojovací element pozostávajúci z 2 častí. Hlavná časť práce sa zameriava v prvom rade na zistenie, pri akých parametroch vzniká požadovaný spájkovaný spoj a následne na postupnú zmenu jednotlivých parametrov na zohľadnenie ich vplyvu na vlastnosti spoja. V poslednej časti sme skúšobné vzorky podrobili vizuálnej kontrole a ťahovej skúške a vyhodnotili najvhodnejšie parametre.
Key words:REW zváranie, bimetalický spojovací element, skúšobné vzorky, parametre zvárania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited