Jan 28, 2020   11:41 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of REW (Resistance Element Welding) technology for joining metal with plastic parts of the car body
Written by (author): Ing. Michal Magdolen
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Igor Berta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie
Summary:Práca obsahuje analýzu spojov kov - plast používaných v automobilovom priemysle. Cieľom diplomovej práce je návrh bimetalického spojovacieho elementu a aplikácia technológie REW na spojenie plechového a plastového dielca automobilu ako náhradu konvenčnej technológie. Vybrané vlastnosti REW spojov boli porovnávané s vlastnosťami nitovaných spojov, ktorá sú v súčasnosti aplikované pri spojoch kov/plast na autokarosérií.
Key words:oceľ, spájkovanie, plast, bimetalický element, autokaroséria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited