Jan 24, 2020   4:31 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Unconventional technologies of joining of thin plates made from ferrous and nonferrous metals.
Written by (author): Ing. Jakub Mikušík
Department: Katedra materiálov a technológií (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nekonvenčné technológie spájania tenkých plechov vyrobených zo železných a neželezných kovov
Summary:Predložená práca sa zaoberá riešením problematiky spájania tenkých plechov so zameraním na nekonvenčné technológie. Dané spoje sa môžu vyhotovovať tiež základnými technológiami zvárania, spájkovania, lepenia a mechanického prelisovania. Medzi základné technológie určené na spájanie tenkých plechov patria oblúkové MIG/MAG a TIG zváranie, odporové zváranie, zváranie plameňom, zváranie trením, difúzne zváranie, zváranie výbuchom, MIG/MAG spájkovanie, spájkovanie plazmovým oblúkom a spájkovanie CMT- procesom. Medzi vysoko produktívne nekonvenčné technológie patria zváranie laserovým lúčom, elektrónovým lúčom, ultrazvukom a plazmou. Tieto používané technológie sú rozpracované v jednotlivých kapitolách v predloženej práci za účelom bližšieho oboznámenia sa z ich princípmi, ktoré sa uplatňujú v technickej praxi.
Key words:železné a neželezné kovy, technológie, tenké plechy, spájanie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited