Jan 25, 2020   7:20 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of plasma arc in welding and brazing unalloyed steels
Written by (author): Ing. Mário Mlčoch
Department: Katedra materiálov a technológií (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie plazmového oblúka pri zváraní a spájkovaní nelegovaných ocelí
Summary:Bakalárska práca o tejto progresívnej technológii spájania plazmovým oblúkom sa začína témou nelegovaných ocelí a následne sa rozpracúvajú jednotlivé kapitoly zvárania a spájkovania plazmovým oblúkom. Sú tu ukázané princípy tohto moderného a vysoko produktívneho spájania materiálov, voľba parametrov, požiadavky zvariteľnosti, voľby prídavných materiálov a tiež technické vybavenie. V práci sú popísané používané plazmové, fokusačné a ochranné plyny, vyčlenené kombinované technológie ako plazma -- MIG, mikroplazmové zváranie a iné špeciálne technológie. Ukázané sú príklady použitia tohto koncentrovaného zdroja energie a tiež špecifické výhody i využitie plazmového zvárania a spájkovania. V prílohe sa nachádzajú obrázky ukážok využitia plazmového oblúka v technickej praxi.
Key words:nelegované ocele, zváranie plazmovým oblúkomplazma, zváranie plazmovým oblúkom, spájkovanie plazmovým oblúkom


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited