Jan 28, 2020   11:24 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Detection of welded joints
Written by (author): Ing. Pavol Bocko
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Defektoskopia zvarových spojov
Summary:Zváranie je jedno z najpoužívanejších spôsobov spájania materiálov do ne-rozoberateľných spojov. Poznáme rôzne typy zvarov. Pri zváraní vzniká mnoho typov chýb, ktoré znižujú akosť zvaru. Poznáme dva základné dru-hy chýb a to chyby povrchové a vnútorné. Tie sa ďalej delia na konkrétne typy chýb. Aby sme predišli uvedeniu chybných zvarov do prevádzky je nutné vykonávať ich "skúšky" defektoskopiu. Existuje deštruktívna a nedeštruktívna defektoskopia. V súčasnosti je na trhu mnoho zariadení, ktoré pracujú na rôznych princípoch a vykonáva sa nimi defektoskopia. Postupom času vznikajú nové trendy v používaných prístrojoch na zisťova-nie defektoskopie, čo má za následok ich ľahšiu manipuláciu a použiteľnosť v teréne.
Key words:chyby zváraných spojov, deštruktívne skúšanie, vnútorné chyby, nedeštruktívne skúšanie, povrchové chyby


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited