25. 2. 2020  19:44 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Defektoskopia zvarových spojov
Autor: Ing. Pavol Bocko
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Defektoskopia zvarových spojov
Abstrakt:Zváranie je jedno z najpoužívanejších spôsobov spájania materiálov do ne-rozoberateľných spojov. Poznáme rôzne typy zvarov. Pri zváraní vzniká mnoho typov chýb, ktoré znižujú akosť zvaru. Poznáme dva základné dru-hy chýb a to chyby povrchové a vnútorné. Tie sa ďalej delia na konkrétne typy chýb. Aby sme predišli uvedeniu chybných zvarov do prevádzky je nutné vykonávať ich "skúšky" defektoskopiu. Existuje deštruktívna a nedeštruktívna defektoskopia. V súčasnosti je na trhu mnoho zariadení, ktoré pracujú na rôznych princípoch a vykonáva sa nimi defektoskopia. Postupom času vznikajú nové trendy v používaných prístrojoch na zisťova-nie defektoskopie, čo má za následok ich ľahšiu manipuláciu a použiteľnosť v teréne.
Kľúčové slová:chyby zváraných spojov, deštruktívne skúšanie, vnútorné chyby, nedeštruktívne skúšanie, povrchové chyby


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene