Jan 24, 2020   2:23 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Plasma Arc Joining of Zinc Coated Steel Sheets with Aluminum
Written by (author): Ing. Judita Belanová, PhD.
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Bernard Benko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Plazmové spájanie pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom
Summary:Súčasný trend maximálneho využitia vlastností kovových materiálov núti výrobcov používať na rôzne namáhané dielce rôzne materiály. Tak sa na výrobu zváraných konštrukcií napr. autokarosérií dnes kombinujú hlbokoťažné plechy s plechmi vyrobenými z mikrolegovaných ocelí so zvýšenou pevnosťou ale aj s hliníkom prípadne jeho zliatinami. Práve spájanie ocelí s hliníkom vzhľadom na výrazne odlišné fyzikálne vlastnosti (napr. teplota tavenia) predstavuje určitý problém pri výrobe metalurgických spojov. Cieľom dizertačnej práce bude analýza možností využitia plazmového oblúka na zhotovenie heterogénnych spojov pozinkovaného oceľového plechu s hliníkom v porovnaní s oblúkovými metódami zvárania MIG a s použitím prídavného materiálu AlSi5. Kritériom pre posúdenie vybraných technológií a parametrov procesu budú dosiahnutá kvalita spoja a mechanické vlastnosti.
Key words:plazmový oblúk, zváranie, spájkovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited