3. 4. 2020  19:58 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Plazmové spájanie pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom
Autor: Ing. Judita Belanová, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Bernard Benko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Plazmové spájanie pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom
Abstrakt:Súčasný trend maximálneho využitia vlastností kovových materiálov núti výrobcov používať na rôzne namáhané dielce rôzne materiály. Tak sa na výrobu zváraných konštrukcií napr. autokarosérií dnes kombinujú hlbokoťažné plechy s plechmi vyrobenými z mikrolegovaných ocelí so zvýšenou pevnosťou ale aj s hliníkom prípadne jeho zliatinami. Práve spájanie ocelí s hliníkom vzhľadom na výrazne odlišné fyzikálne vlastnosti (napr. teplota tavenia) predstavuje určitý problém pri výrobe metalurgických spojov. Cieľom dizertačnej práce bude analýza možností využitia plazmového oblúka na zhotovenie heterogénnych spojov pozinkovaného oceľového plechu s hliníkom v porovnaní s oblúkovými metódami zvárania MIG a s použitím prídavného materiálu AlSi5. Kritériom pre posúdenie vybraných technológií a parametrov procesu budú dosiahnutá kvalita spoja a mechanické vlastnosti.
Kľúčové slová:plazmový oblúk, zváranie, spájkovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene