25. 2. 2020  23:44 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikační číslo: 2300
Univerzitní e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
Autor: Ing. Michal Galbo
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
Abstrakt:Najpoužívanejším spôsobom zvárania v dnešnej dobe, pri zváraní automobilových karosérii, je bodové odporové zváranie. Je to zváranie preplátovaných plechov, pri ktorom sa využíva teplo vznikajúce prechodom elektrického prúdu cez zváraný materiál. Pracovným nástrojom bodových odporových zváračiek sú zváracie elektródy. Tieto elektródy sa častým zváraním opotrebúvajú. Pri zváraní automobilových karosérii existujú tri rôzne formy opotrebenia elektród. Formy opotrebenia sú: mechanické opotrebenie, zmena chemického zloženia pracovnej plochy elektród a znečistenie pracovnej plochy. V automobilovom priemysle sa používajú elektródy s vymeniteľnými špičkami. V prípade opotrebenia nie je nutné vymeniť celú elektródu ale stačí vymeniť jej špičku. Na zvýšenie životnosti špičiek elektród sa používajú rôzne metódy. Tieto metódy sú úprava zváracích parametrov, frézovanie a formovanie.
Klíčová slova:zváracie špičky, životnosť zváracích špičiek, frézovanie, bodové odporové zváranie, formovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně