5. 4. 2020  6:45 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
Autor: Ing. Michal Galbo
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
Abstrakt:Najpoužívanejším spôsobom zvárania v dnešnej dobe, pri zváraní automobilových karosérii, je bodové odporové zváranie. Je to zváranie preplátovaných plechov, pri ktorom sa využíva teplo vznikajúce prechodom elektrického prúdu cez zváraný materiál. Pracovným nástrojom bodových odporových zváračiek sú zváracie elektródy. Tieto elektródy sa častým zváraním opotrebúvajú. Pri zváraní automobilových karosérii existujú tri rôzne formy opotrebenia elektród. Formy opotrebenia sú: mechanické opotrebenie, zmena chemického zloženia pracovnej plochy elektród a znečistenie pracovnej plochy. V automobilovom priemysle sa používajú elektródy s vymeniteľnými špičkami. V prípade opotrebenia nie je nutné vymeniť celú elektródu ale stačí vymeniť jej špičku. Na zvýšenie životnosti špičiek elektród sa používajú rôzne metódy. Tieto metódy sú úprava zváracích parametrov, frézovanie a formovanie.
Kľúčové slová:zváracie špičky, životnosť zváracích špičiek, frézovanie, bodové odporové zváranie, formovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene