25. 2. 2020  20:01 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie kvality rezu na výpalkoch vyrobených novými postupmi tepelného delenia plazmovým oblúkom
Autor: Ing. Michal Buno
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Bernard Benko, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie kvality rezu na výpalkoch vyrobených novými postupmi tepelného delenia plazmovým oblúkom
Abstrakt:Diplomová práca je tvorená dvoma časťami, jednou teoretickou a jednou experimentálnou. Teoretická časť sa zaoberá definovaním plazmy a procesov v nej prebiehajúcich. Popisuje základné charakteristiky a vlastnosti plazmy. Ďalej sa zaoberá plazmovými systémami, ich zložením, funkciou, použitím a tiež novými technológiami. Práca obsahuje stanovené podmienky a hodnotenie kvality rezu. V experimentálnej časti sú zahrnuté merania a hodnotenia šírky rezu a uhla reznej hrany, drsnosti reznej plochy, zaoblenia reznej hrany a tiež šírky tepelne ovplyvnenej oblasti (TOO) a mikrotvrdosti. V závere je uvedené zhodnotenie meraní
Kľúčové slová:plazma, horák, plazmové systémy, nové plazmové technológie, kvalita rezu, hodnotenie kvality rezu


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene