Jan 24, 2020   6:32 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bearing of measuring thermic input power on structure of combined bind together steel – aluminium create by technology MIG
Written by (author): Ing. Martin Chalupa
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv merného tepelného príkonu na štruktúru kombinovaného spoja oceľ - hliník zhotoveného technológiou MIG
Summary:Predložená práca sa venuje problematike zvárania/spájkovania pozinkovaného oceľového plechu s hliníkovým plechom. Práca sa skladá z dvoch častí z teoretickej a experimentálnej. Teoretická časť opisuje vlastnosti oboch zváraných/spájkovaných materiálov, technológiu MIG a spájkovanie, zváranie/spájkovanie metódou MIG a prídavné materiály používané pri tejto technológii. Experimentálna časť sa venuje optimalizácii parametrov na spájaných vzorkách vyhotovených technológiou MIG. Vzorky boli hodnotené z hľadiska vizuálnej kontroly, ďalej na makroštrukúrnych a mikroštruktúrnych priečnych rezoch. Bola zistená veľká pórovitosť, ktorá bola zapríčinená vyparovaním zinku z povrchu pozinkovaného plechu, kde sa Zn nestihol celý vydifundovať. Preto sa dá konštatovať, že pórovitosti sa dá predchádzať použitím pozinkovaného plechu s tenšou vrstvou Zn na povrchu. Šírka prechodovej oblasti tvorenej intermetalickými fázami je priamo závislá od veľkosti vneseného tepla. Ďalej Bola realizovaná ťahová skúška, kde bolo zistené že tepelne ovplyvnený hliníkový plech dosahuje nižšiu pevnosť v ťahu ako hliník.
Key words:spájkovanie, oceľ, metóda MIG, zváranie, pozinkovaný plech, prídavné materiály


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited