Jan 20, 2020   10:23 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Exploitation plasma arch near connecting zinc-coated metal plate with aluminum
Written by (author): Ing. Jakub Mikušík
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie plazmového oblúka pri spájaní pozinkovaných plechov s hliníkom
Summary:Diplomová práca je vyhotovená z dvoch častí, a to z teoretickej a experimentálnej. Teoretická časť obsahuje teoretické poznatky z oblasti tenkých plechov, plazmového oblúka a problematiky spájania pozinkovaného plechu s hliníkom. Experimentálna časť je zameraná na vyhotovenie preplátovaného spoja ocele s hliníkom a optimalizáciu zváracích parametrov. Zistilo sa, že pri použití nižších rýchlostí zvárania a nižších zváracích prúdoch došlo k vytvoreniu pravidelnej zvarovej húsenice a premosteniu spájaných materiálov. Pri použití vysokých rýchlostí zvárania a vysokých zváracích prúdoch došlo k vytvoreniu TOO s prerušenou vrstvou Zn, čo má negatívny vplyv na koróziuvzdornosť spoja. Ďalej došlo k odtaveniu hliníkového plechu, vytvoreniu nepravidelnej húsenice a výskytu chýb premostenia spájaných materiálov. Ťahovou skúškou sa ukázalo, že tepelne ovplyvnený hliníkový plech dosahuje nižšiu pevnosť v ťahu, ako hliník, ktorý nebol ovplyvnený zváracím procesom. Pri porovnaní spojov vyhotovených odlišnými technológiami som prišiel k záveru, že TOO hliníka pri spoji vyhotovenom technológiou MIG v ochrannej atmosfére Ar znáša väčšie zaťaženie ako TOO hliníka pri spoji vyhotovenom plazmovou technológiou v ochrannej atmosfére He.
Key words:hliník, plazmový oblúk, spájanie, pozinkovaný plech


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited