6. 4. 2020  14:24 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikační číslo: 2300
Univerzitní e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
Autor: Ing. Martin Bučka
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je poukázať na vlastnosti hliníka a jeho zliatin používaných v technickej praxi a upriamiť pozornosť na aplikáciu a základné princípy modernej technológie laserového zvárania. Prvé dve časti sa venujú vlastnostiam materiálu hliníka a jeho zliatin, ako aj jeho zaradeniu do jednotlivých skupín a vznikajúcim sprievodným javom pri zváraní tohto kovu. Obsahový rámec tretej a štvrtej časti smeruje k poznatkom o laserovom žiarení a najpoužívanejších typoch laserov v priemyselnej praxi. Zároveň zahrňuje vplyv parametrov nastavovaných pri jednotlivých typoch zvárania. Špecifiká laserového zvárania hliníkových materiálov a praktické použitie technológie pri nerozoberateľnom spájaní vybraných dielcov karosérie motorových vozidiel sú zahrnuté v posledných dvoch kapitolách.
Klíčová slova:hliník, laserový lúč, paroplynový kanál, odrazivosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně