25. 2. 2020  19:45 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
Autor: Ing. Martin Bučka
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je poukázať na vlastnosti hliníka a jeho zliatin používaných v technickej praxi a upriamiť pozornosť na aplikáciu a základné princípy modernej technológie laserového zvárania. Prvé dve časti sa venujú vlastnostiam materiálu hliníka a jeho zliatin, ako aj jeho zaradeniu do jednotlivých skupín a vznikajúcim sprievodným javom pri zváraní tohto kovu. Obsahový rámec tretej a štvrtej časti smeruje k poznatkom o laserovom žiarení a najpoužívanejších typoch laserov v priemyselnej praxi. Zároveň zahrňuje vplyv parametrov nastavovaných pri jednotlivých typoch zvárania. Špecifiká laserového zvárania hliníkových materiálov a praktické použitie technológie pri nerozoberateľnom spájaní vybraných dielcov karosérie motorových vozidiel sú zahrnuté v posledných dvoch kapitolách.
Kľúčové slová:hliník, laserový lúč, paroplynový kanál, odrazivosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene