Jan 23, 2020   10:06 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of quality MIG and laser solder joints on zinc-coated steel sheets
Written by (author): Ing. Milan Štefanec
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality MIG a laserom spájkovaných spojov na pozinkovaných oceľových plechoch
Summary:Práca je zameraná na spôsoby metalurgického spájania materiálov, ktoré sa využívajú pri spájaní jednotlivých častí automobilov. Konkrétne sa jedná o oblúkové MIG spájkovanie a spájkovanie laserom. V súčasnosti tieto metódy spájania majú široké uplatnenie hlavne pri výrobe automobilových karosérií. Tematicky je rozdelená na 5 častí. V prvej časti sú uvedené vlastnosti a výroba pozinkovaných plechov používaných pri výrobe karosérií. V druhej časti sú charakterizované jednotlivé spôsoby metalurgického spájania pozinkovaných plechov v automobilovom priemysle. Tretia časť je zameraná na oblúkové spájkovanie pozinkovaných plechov v ochrannej atmosfére inertných plynov. V štvrtej časti je popísaný spôsob laserového spájkovania. Posledná piata časť je zameraná na chyby, ktoré sa vyskytujú v spájkovaných spojoch.
Key words:pozinkované oceľové plechy, zváranie, spájkovanie, laser, chyby

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited