Jan 23, 2020   8:13 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Features of steel-aluminum joints made by arc welding methods
Written by (author): Ing. Branislav Czére
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnosti spojov oceľ - hliník vyrobených oblúkovými metódami zvárania
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou vlastnosti spojov oceľ-hliník vyrobených oblúkovými metódami zvárania s použitím optimalizovaných parametrov. Je rozdelená do dvoch celkov. Prvá časť je venovaná literárnemu prehľadu danej problematiky, druhá experimentálna časť skúma preplátované spoje vyhotovených vzoriek z hľadiska makroanalýzy a mikroanalýzy. Bolo hodnotené zmáčanie oceľového pozinkovaného plechu zvarovým kovom (spájkou), šírka kontaktnej plochy medzi pozinkovaným plechom a spájkou v závislosti od vneseného tepla. Zistená bola závislosť medzi množstvom vneseného tepla a pórovitosťou a medzi vneseným teplom a hrúbkou prechodovej oblasti, ktorej bola venovaná značná pozornosť. Pevnosť kombinovaného spoja závisí práve od hrúbky prechodovej oblasti, kde sa vyskytujú intermetalické fázy s vysokou tvrdosťou. Z tohto dôvodu je našou snahou minimalizovať túto oblasť na minimum.
Key words:Zváranie, Intermetalické fázy, Spájkovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited