25. 2. 2020  20:00 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vlastnosti spojov oceľ - hliník vyrobených oblúkovými metódami zvárania
Autor: Ing. Branislav Czére
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vlastnosti spojov oceľ - hliník vyrobených oblúkovými metódami zvárania
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou vlastnosti spojov oceľ-hliník vyrobených oblúkovými metódami zvárania s použitím optimalizovaných parametrov. Je rozdelená do dvoch celkov. Prvá časť je venovaná literárnemu prehľadu danej problematiky, druhá experimentálna časť skúma preplátované spoje vyhotovených vzoriek z hľadiska makroanalýzy a mikroanalýzy. Bolo hodnotené zmáčanie oceľového pozinkovaného plechu zvarovým kovom (spájkou), šírka kontaktnej plochy medzi pozinkovaným plechom a spájkou v závislosti od vneseného tepla. Zistená bola závislosť medzi množstvom vneseného tepla a pórovitosťou a medzi vneseným teplom a hrúbkou prechodovej oblasti, ktorej bola venovaná značná pozornosť. Pevnosť kombinovaného spoja závisí práve od hrúbky prechodovej oblasti, kde sa vyskytujú intermetalické fázy s vysokou tvrdosťou. Z tohto dôvodu je našou snahou minimalizovať túto oblasť na minimum.
Kľúčové slová:Zváranie, Intermetalické fázy, Spájkovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene